Skip directly to content

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก

on พฤ, 01/19/2012 - 15:39

ผอ.สมพิศ ศุภพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ร่วมงานและพิธีเปิด การจัดงานศิลปหัตถกรรมภาคกลางและตะวันออก ครั้งที่ 61 ปีการศึกษา 2554 11-13 ม.ค.55 ณ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดงาน ในวันที่ 11 มกราคม 2554 เวลา 16.00 น. และร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โซนนิทรรศการ “ชื่นชอบนิทรรศการ” ถนนสายที่ 3 “จัด..พาณิชยกรรม...ก้าวล้ำเลิศ”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 – 4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 11 – 13 มกราคม 2555 ณ สนามกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี และสนามแข่งขันโรงเรียนใกล้เคียง

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนเขตพื้นที่ เข้าร่วมการแข่งขันมีนักเรียนผ่านการคัดเลือก จำนวน 982 คน ใน 272 กิจกรรม โดยได้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online และโรงเรียนที่เป็นตัวแทนจัดพิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียนผู้เข้าแข่งขันนำติดตัวไปในการเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว เจ้าภาพการจัดงานและ สพม.1 ได้แจ้งกำหนดการจัดงานผ่านเว็บไซต์ให้โรงเรียนได้รับทราบ เรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ มีโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ร่วมตัวแทนร่วมจัดนิทรรศการในนามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ภายใต้หัวข้อ การจัดการศึกษาที่นำไปสู่การมีอาชีพ “พาณิชยกรรม” ซึ่งเป็นการนำเสนอนิทรรศการเกี่ยวกับการกระบวนการจัดการ เรียนการสอนที่ก่อให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของนักเรียน นำไปสู่การผลิตผลงานหรือผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต อาทิ การทำอาหารไทย ขนมไทย โรงเรียนที่ร่วมแสดงนิทรรศการ นำโดย ศูนย์พัฒนาศักยภาพวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนทวีธาภิเศก ร่วมกับ โรงเรียนสตรีวิทยา โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม และโรงเรียนวัดบวรนิเวศ 

ประเภทข่าวสาร: 

แสดงความคิดเห็น