Skip directly to content

การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้นการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง

on ศ, 05/27/2011 - 14:15

นางงามพิศ ลวากร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1เป็นประธานเปิดประชุมและบรรยายพิเศษการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้นการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง(พ.ศ.2554-2561) เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 ณ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย

การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

 

ประเภทข่าวสาร: 

แสดงความคิดเห็น