Skip directly to content

ภาพกิจกรรมสพม.1_15

Subscribe to ฟีด ภาพกิจกรรมสพม.1_15 ภาพกิจกรรมสพม.1_15
ถูกปรับปรุง: 1 ชั่วโมง 27 นาที ก่อน

นักเรียน สพม.1 ร่วมกิจกรรมโครงการถนนปลอดภัยในสถานศึกษา

จ, 07/21/2014 - 14:00
นักเรียน สพม.1 ร่วมกิจกรรมโครงการถนนปลอดภัยในสถานศึกษา

นักเรียนโรงเรียน ไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ร่วมกิจกรรมโครงการถนนปลอดภัยในสถานศึกษา(RVP Road Safety Camp) เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม 2557 ณ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สพม.1 โดย บริษัท กลาง ประกันภัย จำกัด เป็นผู้ดำเนินการให้ความรู้แก่นักเรียนให้เห็นความสำคัญของการใช้รถ ใช้ถนน อย่างถูกวิธี เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง ลดการเกิดอุบัติเหตุ อันเป็นความสูญเสียทั้งชีวิต ร่างกาย และ ทรัพย์สิน ผ่านการฟังบรรยายให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติ ซึ่งเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนได้ตระหนัก และให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในการรณรงค์ การใช้รถ ใช้ถนนอย่างถูกวิธี โดยได้รับเกียรติจากนางสาววนิดา มิตรอุปถัมภ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรม

วันที่: 21 ก.ค. 2557
จำนวนรูปภาพในอัลบั้ม: 110

ดูอัลบั้ม

หมวดหมู่: ภาพกิจกรรมสพม.1

ก.ต.ป.น. สพม.1 หารือ การจัดการศึกษาในสังกัด ก่อนหมดวาระ

ศ, 07/18/2014 - 14:00
ก.ต.ป.น. สพม.1 หารือ การจัดการศึกษาในสังกัด ก่อนหมดวาระ

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1(ก.ต.ป.น. สพม.1) หารือข้อราชการ ในการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัด สพม.1 ก่อนหมดวาระ เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมโรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วันที่: 18 ก.ค. 2557
จำนวนรูปภาพในอัลบั้ม: 75

ดูอัลบั้ม

หมวดหมู่: ภาพกิจกรรมสพม.1

สพม.1 พัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

อ, 07/08/2014 - 14:00
สพม.1 พัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

วันที่: 8 ก.ค. 2557
จำนวนรูปภาพในอัลบั้ม: 26

ดูอัลบั้ม

หมวดหมู่: ภาพกิจกรรมสพม.1

การแข่งขัน เนชั่นแมน-สพฐ. ฟุตซอล ลีก รุ่นอายุ 17 ปี ครั้งที่ 10

จ, 06/30/2014 - 14:00
การแข่งขัน เนชั่นแมน-สพฐ. ฟุตซอล ลีก รุ่นอายุ 17 ปี ครั้งที่ 10

วันที่: 30 มิ.ย. 2557
จำนวนรูปภาพในอัลบั้ม: 17

ดูอัลบั้ม

หมวดหมู่: ภาพกิจกรรมสพม.1

รูปภาพในสมุดภาพ

พ, 06/25/2014 - 23:19
รูปภาพในสมุดภาพ

อัลบั้มสำหรับรูปภาพในสมุดภาพ

วันที่: 25 มิ.ย. 2557
จำนวนรูปภาพในอัลบั้ม: 1

ดูอัลบั้ม

หมวดหมู่: ภาพกิจกรรมสพม.1

รูปโปรไฟล์

พ, 06/25/2014 - 16:29
รูปโปรไฟล์

อัลบั้มสำหรับรูปโปรไฟล์

วันที่: 25 มิ.ย. 2557
จำนวนรูปภาพในอัลบั้ม: 1

ดูอัลบั้ม

หมวดหมู่: ภาพกิจกรรมสพม.1

สพม.1 พัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ โรงเรียนในสังกัด

พ, 05/07/2014 - 14:00
สพม.1 พัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ โรงเรียนในสังกัด

ตำแหน่ง: ภูเขางามรีสอร์ท นครนายก
วันที่: 7 พ.ค. 2557
จำนวนรูปภาพในอัลบั้ม: 75

ดูอัลบั้ม

หมวดหมู่: ภาพกิจกรรมสพม.1

สพม.1 จัดสัมมนา “ผลสัมฤทธิ์ต่ำแก้ได้...ครูภาษาไทยเร่งพัฒนา” Thai Education 2014

อา, 05/04/2014 - 14:00
สพม.1 จัดสัมมนา “ผลสัมฤทธิ์ต่ำแก้ได้...ครูภาษาไทยเร่งพัฒนา” Thai Education 2014

ตำแหน่ง: ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
วันที่: 4 พ.ค. 2557
จำนวนรูปภาพในอัลบั้ม: 128

ดูอัลบั้ม

หมวดหมู่: ภาพกิจกรรมสพม.1

สพม.1 เข้ม ป้องกันทุจริต สอบ ภาค ก. และ ภาค ข. ครูผู้ช่วย 57

ส, 04/19/2014 - 14:00
สพม.1 เข้ม ป้องกันทุจริต สอบ ภาค ก. และ ภาค ข. ครูผู้ช่วย 57

ตำแหน่ง: โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
วันที่: 19 เม.ย. 2557
จำนวนรูปภาพในอัลบั้ม: 40

ดูอัลบั้ม

หมวดหมู่: ภาพกิจกรรมสพม.1

สพม.1 สืบสาน ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพระผู้ใหญ่

พฤ, 04/17/2014 - 14:00
สพม.1 สืบสาน ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพระผู้ใหญ่

ตำแหน่ง: โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
วันที่: 17 เม.ย. 2557
จำนวนรูปภาพในอัลบั้ม: 400

ดูอัลบั้ม

หมวดหมู่: ภาพกิจกรรมสพม.1

หน้า