Skip directly to content

ภาพกิจกรรมสพม.1_15

Subscribe to ฟีด ภาพกิจกรรมสพม.1_15 ภาพกิจกรรมสพม.1_15
ถูกปรับปรุง: 10 นาที 34 วินาที ก่อน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64

ศ, 12/19/2014 - 15:00
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64

วันที่: 19 ธ.ค. 2557
จำนวนรูปภาพในอัลบั้ม: 90

ดูอัลบั้ม

หมวดหมู่: ภาพกิจกรรมสพม.1

การเงิน สพม.1 ชี้แจง การรับสิทธิ์บำนาญสูตรเดิม

อ, 12/16/2014 - 15:00
การเงิน สพม.1 ชี้แจง การรับสิทธิ์บำนาญสูตรเดิม

ตำแหน่ง: โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
วันที่: 16 ธ.ค. 2557
จำนวนรูปภาพในอัลบั้ม: 104

ดูอัลบั้ม

หมวดหมู่: ภาพกิจกรรมสพม.1

มูลนิธิบิ๊กซีมอบทุนการศึกษา แก่นักเรียนสังกัด สพม.1 กว่า 700 ทุน

ส, 12/13/2014 - 15:00
มูลนิธิบิ๊กซีมอบทุนการศึกษา แก่นักเรียนสังกัด สพม.1 กว่า 700 ทุน

ตำแหน่ง: หอประชุมคุนุสภา
วันที่: 13 ธ.ค. 2557
จำนวนรูปภาพในอัลบั้ม: 258

ดูอัลบั้ม

หมวดหมู่: ภาพกิจกรรมสพม.1

สพม.1 และโรงเรียนในสังกัดร่วมบริจาคเงิน และสิ่งของช่วยโรงเรียนประสบภัยหนาว

ศ, 12/12/2014 - 15:00
สพม.1 และโรงเรียนในสังกัดร่วมบริจาคเงิน และสิ่งของช่วยโรงเรียนประสบภัยหนาว

ตำแหน่ง: โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
วันที่: 12 ธ.ค. 2557
จำนวนรูปภาพในอัลบั้ม: 204

ดูอัลบั้ม

หมวดหมู่: ภาพกิจกรรมสพม.1

เยี่ยมสนามสอบPre O-NET

จ, 12/08/2014 - 15:00
เยี่ยมสนามสอบPre O-NET

วันที่: 8 ธ.ค. 2557
จำนวนรูปภาพในอัลบั้ม: 52

ดูอัลบั้ม

หมวดหมู่: ภาพกิจกรรมสพม.1

พิธีถวายพระพร วันพ่อแห่งชาติ

พฤ, 12/04/2014 - 15:00
พิธีถวายพระพร วันพ่อแห่งชาติ

วันที่: 4 ธ.ค. 2557
จำนวนรูปภาพในอัลบั้ม: 300

ดูอัลบั้ม

หมวดหมู่: ภาพกิจกรรมสพม.1

คณะทำงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ

อ, 12/02/2014 - 15:00
คณะทำงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ

วันที่: 2 ธ.ค. 2557
จำนวนรูปภาพในอัลบั้ม: 86

ดูอัลบั้ม

หมวดหมู่: ภาพกิจกรรมสพม.1

เยี่ยมบ้านนักเรียนครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557

จ, 12/01/2014 - 15:00
เยี่ยมบ้านนักเรียนครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557

วันที่: 1 ธ.ค. 2557
จำนวนรูปภาพในอัลบั้ม: 123

ดูอัลบั้ม

หมวดหมู่: ภาพกิจกรรมสพม.1

รับนักเรียน58

ศ, 11/28/2014 - 15:00
รับนักเรียน58

วันที่: 28 พ.ย. 2557
จำนวนรูปภาพในอัลบั้ม: 85

ดูอัลบั้ม

หมวดหมู่: ภาพกิจกรรมสพม.1

Front มหกรรมดนตรีมัธยมศึกษา สพฐ

พฤ, 11/27/2014 - 15:00
Front มหกรรมดนตรีมัธยมศึกษา สพฐ

วันที่: 27 พ.ย. 2557
จำนวนรูปภาพในอัลบั้ม: 23

ดูอัลบั้ม

หมวดหมู่: ภาพกิจกรรมสพม.1

มหกรรมดนตรีมัธยมศึกษา สพฐ

พฤ, 11/27/2014 - 15:00
มหกรรมดนตรีมัธยมศึกษา สพฐ

วันที่: 27 พ.ย. 2557
จำนวนรูปภาพในอัลบั้ม: 42

ดูอัลบั้ม

หมวดหมู่: ภาพกิจกรรมสพม.1

พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ กล้อง2

จ, 11/24/2014 - 15:00
พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ กล้อง2

ตำแหน่ง: โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
วันที่: 24 พ.ย. 2557
จำนวนรูปภาพในอัลบั้ม: 102

ดูอัลบั้ม

หมวดหมู่: ภาพกิจกรรมสพม.1

พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ กล้อง1

จ, 11/24/2014 - 15:00
พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ กล้อง1

วันที่: 24 พ.ย. 2557
จำนวนรูปภาพในอัลบั้ม: 215

ดูอัลบั้ม

หมวดหมู่: ภาพกิจกรรมสพม.1

ประชุม ผอ.ร.ร.9-2557

จ, 11/24/2014 - 15:00
ประชุม ผอ.ร.ร.9-2557

วันที่: 24 พ.ย. 2557
จำนวนรูปภาพในอัลบั้ม: 82

ดูอัลบั้ม

หมวดหมู่: ภาพกิจกรรมสพม.1

[Front]เชียงราย มอบของ14-11-57

ศ, 11/14/2014 - 15:00
[Front]เชียงราย มอบของ14-11-57

วันที่: 14 พ.ย. 2557
จำนวนรูปภาพในอัลบั้ม: 28

ดูอัลบั้ม

หมวดหมู่: ภาพกิจกรรมสพม.1

สพฐ.-สพม.1“รินน้ำใจช่วยโรงเรียนประสบภัย จากเหตุการณ์ แผ่นดินไหว น้ำท่วม ภัยหนาว”

พฤ, 11/13/2014 - 15:00
สพฐ.-สพม.1“รินน้ำใจช่วยโรงเรียนประสบภัย จากเหตุการณ์ แผ่นดินไหว น้ำท่วม ภัยหนาว”

ตำแหน่ง: โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
วันที่: 13 พ.ย. 2557
จำนวนรูปภาพในอัลบั้ม: 71

ดูอัลบั้ม

หมวดหมู่: ภาพกิจกรรมสพม.1

พิธีแสดงความยินดี ผอ.ชัยอนันต์ แก่นดี ผอ.สมป.

อ, 10/28/2014 - 14:00
พิธีแสดงความยินดี ผอ.ชัยอนันต์ แก่นดี ผอ.สมป.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1(สพม.1) จัดพิธีแสดงความยินดีกับนายชัยอนันต์ แก่นดี ผู้อำนวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก สังกัด สพม.1 ในโอกาสได้รับแต่งตั้งจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย(สมป.) เมื่อวันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2557 ณ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้บริหารและบุคลากรจากสมป. สพม.1 และโรงเรียนในสังกัด ร่วมแสดงความยินดี

ตำแหน่ง: โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วันที่: 28 ต.ค. 2557
จำนวนรูปภาพในอัลบั้ม: 241

ดูอัลบั้ม

หมวดหมู่: ภาพกิจกรรมสพม.1

หน้า