Skip directly to content

ภาพกิจกรรมสพม.1_15

Subscribe to ฟีด ภาพกิจกรรมสพม.1_15 ภาพกิจกรรมสพม.1_15
ถูกปรับปรุง: 26 นาที 14 วินาที ก่อน

สืบสานสายใย หัวใจสีแดง 2557 ภาคค่ำ หอประชุมกองทัพเรือ

ศ, 09/19/2014 - 14:00
สืบสานสายใย หัวใจสีแดง 2557 ภาคค่ำ หอประชุมกองทัพเรือ

วันที่: 19 ก.ย. 2557
จำนวนรูปภาพในอัลบั้ม: 35

ดูอัลบั้ม

หมวดหมู่: ภาพกิจกรรมสพม.1

กษิณานุสรณ์ สืบสานสายใย หัวใจสีแดง 2557 เช้า

ศ, 09/19/2014 - 14:00
กษิณานุสรณ์ สืบสานสายใย หัวใจสีแดง 2557 เช้า

วันที่: 19 ก.ย. 2557
จำนวนรูปภาพในอัลบั้ม: 359

ดูอัลบั้ม

หมวดหมู่: ภาพกิจกรรมสพม.1

กษิณานุสรณ์ มุทิตาคารวะ สพม.1หอประชุม Album2

พฤ, 09/18/2014 - 14:00
กษิณานุสรณ์ มุทิตาคารวะ สพม.1หอประชุม Album2

วันที่: 18 ก.ย. 2557
จำนวนรูปภาพในอัลบั้ม: 39

ดูอัลบั้ม

หมวดหมู่: ภาพกิจกรรมสพม.1

กษิณานุสรณ์ มุทิตาคารวะ สพม.1 ณ เตรียมอุดมศึกษา

พฤ, 09/18/2014 - 14:00
กษิณานุสรณ์ มุทิตาคารวะ สพม.1 ณ เตรียมอุดมศึกษา

วันที่: 18 ก.ย. 2557
จำนวนรูปภาพในอัลบั้ม: 456

ดูอัลบั้ม

หมวดหมู่: ภาพกิจกรรมสพม.1

ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

พฤ, 09/11/2014 - 14:00
ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

วันที่: 11 ก.ย. 2557
จำนวนรูปภาพในอัลบั้ม: 29

ดูอัลบั้ม

หมวดหมู่: ภาพกิจกรรมสพม.1

มุทิตาจิตบุคลากรผู้เกษียณ สพม.1 ปี2557

พฤ, 09/11/2014 - 14:00
มุทิตาจิตบุคลากรผู้เกษียณ  สพม.1 ปี2557

วันที่: 11 ก.ย. 2557
จำนวนรูปภาพในอัลบั้ม: 342

ดูอัลบั้ม

หมวดหมู่: ภาพกิจกรรมสพม.1

แถลงข่าว 17 ปี เพชรยอดมงกุฎ

พ, 09/10/2014 - 14:00
แถลงข่าว 17 ปี เพชรยอดมงกุฎ

วันที่: 10 ก.ย. 2557
จำนวนรูปภาพในอัลบั้ม: 183

ดูอัลบั้ม

หมวดหมู่: ภาพกิจกรรมสพม.1

Photoการใช้ผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก

อ, 09/09/2014 - 14:00
Photoการใช้ผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก

วันที่: 9 ก.ย. 2557
จำนวนรูปภาพในอัลบั้ม: 155

ดูอัลบั้ม

หมวดหมู่: ภาพกิจกรรมสพม.1

อบรมครูบางกอกพาเลซ 29-8-57

ศ, 08/29/2014 - 14:00
อบรมครูบางกอกพาเลซ 29-8-57

วันที่: 29 ส.ค. 2557
จำนวนรูปภาพในอัลบั้ม: 77

ดูอัลบั้ม

หมวดหมู่: ภาพกิจกรรมสพม.1

Photo ระบบลงทะเบียน รายงานผลศิลปหัตถกรรม 64

ศ, 08/29/2014 - 14:00
Photo ระบบลงทะเบียน รายงานผลศิลปหัตถกรรม 64

วันที่: 29 ส.ค. 2557
จำนวนรูปภาพในอัลบั้ม: 101

ดูอัลบั้ม

หมวดหมู่: ภาพกิจกรรมสพม.1

ผอ.สมเกียรติมอบเกียรติบัตร ผอ.กลุ่มส่งเสริม สพฐ

พฤ, 08/28/2014 - 14:00
ผอ.สมเกียรติมอบเกียรติบัตร ผอ.กลุ่มส่งเสริม สพฐ

วันที่: 28 ส.ค. 2557
จำนวนรูปภาพในอัลบั้ม: 304

ดูอัลบั้ม

หมวดหมู่: ภาพกิจกรรมสพม.1

อบรม การจัดเก็บเอกสารหลักฐานการศึกษา

พ, 08/27/2014 - 14:00
อบรม การจัดเก็บเอกสารหลักฐานการศึกษา

วันที่: 27 ส.ค. 2557
จำนวนรูปภาพในอัลบั้ม: 77

ดูอัลบั้ม

หมวดหมู่: ภาพกิจกรรมสพม.1

สพม.1 นำนโยบายหน้าที่พลเมือง สู่โรงเรียนในสังกัด

จ, 08/25/2014 - 14:00
สพม.1 นำนโยบายหน้าที่พลเมือง สู่โรงเรียนในสังกัด

วันที่: 25 ส.ค. 2557
จำนวนรูปภาพในอัลบั้ม: 39

ดูอัลบั้ม

หมวดหมู่: ภาพกิจกรรมสพม.1

อบรมครูผู้สอนยุวกาชาด 2557

พ, 08/20/2014 - 14:00
อบรมครูผู้สอนยุวกาชาด 2557

วันที่: 20 ส.ค. 2557
จำนวนรูปภาพในอัลบั้ม: 331

ดูอัลบั้ม

หมวดหมู่: ภาพกิจกรรมสพม.1

พิธีมอบเกียรติบัตร วิทยากรแกนนำ อ่านรู้เรื่อง PISA

ศ, 08/15/2014 - 14:00
พิธีมอบเกียรติบัตร วิทยากรแกนนำ อ่านรู้เรื่อง PISA

วันที่: 15 ส.ค. 2557
จำนวนรูปภาพในอัลบั้ม: 24

ดูอัลบั้ม

หมวดหมู่: ภาพกิจกรรมสพม.1

บรรยากาศการอบรมวิทยากรแกนนำ อ่านรู้เรื่อง PISA

ศ, 08/15/2014 - 14:00
บรรยากาศการอบรมวิทยากรแกนนำ อ่านรู้เรื่อง PISA

วันที่: 15 ส.ค. 2557
จำนวนรูปภาพในอัลบั้ม: 58

ดูอัลบั้ม

หมวดหมู่: ภาพกิจกรรมสพม.1

นักเรียน สพม.1 โชว์ศิลปวัฒธรรมไทย ใน ประชุม Asia-Pacific Regional Education Conference 2014

พฤ, 08/07/2014 - 14:00
นักเรียน สพม.1 โชว์ศิลปวัฒธรรมไทย ใน ประชุม Asia-Pacific Regional Education Conference 2014

วันที่: 7 ส.ค. 2557
จำนวนรูปภาพในอัลบั้ม: 17

ดูอัลบั้ม

หมวดหมู่: ภาพกิจกรรมสพม.1

หน้า