Skip directly to content

ภาพกิจกรรมสพม.1_15

Subscribe to ฟีด ภาพกิจกรรมสพม.1_15 ภาพกิจกรรมสพม.1_15
ถูกปรับปรุง: 2 ชั่วโมง 15 นาที ก่อน

2015-08-06

พ, 08/05/2015 - 14:00
2015-08-06

วันที่: 5 ส.ค. 2558
จำนวนรูปภาพในอัลบั้ม: 366

ดูอัลบั้ม

หมวดหมู่: ภาพกิจกรรมสพม.1

ศูนย์ภาษาจีน ไตรมิตรวิทยาลัย

อ, 06/23/2015 - 14:00
ศูนย์ภาษาจีน ไตรมิตรวิทยาลัย

วันที่: 23 มิ.ย. 2558
จำนวนรูปภาพในอัลบั้ม: 379

ดูอัลบั้ม

หมวดหมู่: ภาพกิจกรรมสพม.1

27 เมษายน ค.ศ. 2015

จ, 04/27/2015 - 14:00
27 เมษายน ค.ศ. 2015

ท่านผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ประชุมร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยม ครั้งที่ 4 ณ โรงเรียนศึกษานารี

ตำแหน่ง: โรงเรียนศึกษานารี
วันที่: 27 เม.ย. 2558
จำนวนรูปภาพในอัลบั้ม: 18

ดูอัลบั้ม

หมวดหมู่: ภาพกิจกรรมสพม.1

23 เมษายน ค.ศ. 2015

พฤ, 04/23/2015 - 14:00
23 เมษายน ค.ศ. 2015

ท่านผู้บริหารอาวุโส และผู้บริหารระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และท่านผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สพม.1 ร่วมงานสุขสันต์วันสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย 22 เมษายน 2558 ณ โรงเรียนศึกษานารี

ตำแหน่ง: โรงเรียนศึกษานารี
วันที่: 23 เม.ย. 2558
จำนวนรูปภาพในอัลบั้ม: 15

ดูอัลบั้ม

หมวดหมู่: ภาพกิจกรรมสพม.1

ครูผู้ช่วย 17 มี.ค.58

จ, 03/23/2015 - 17:00
ครูผู้ช่วย 17 มี.ค.58

วันที่: 23 มี.ค. 2558
จำนวนรูปภาพในอัลบั้ม: 106

ดูอัลบั้ม

หมวดหมู่: ภาพกิจกรรมสพม.1

อบรมครูผู้ช่วย ปี2558 กิจกรรมอาเซียนไนท์

จ, 03/23/2015 - 14:00
อบรมครูผู้ช่วย ปี2558 กิจกรรมอาเซียนไนท์

วันที่: 23 มี.ค. 2558
จำนวนรูปภาพในอัลบั้ม: 210

ดูอัลบั้ม

หมวดหมู่: ภาพกิจกรรมสพม.1

WEBPhotoเยี่ยมO-NETม.6 ศึกษานารี

ส, 02/07/2015 - 15:00
WEBPhotoเยี่ยมO-NETม.6 ศึกษานารี

วันที่: 7 ก.พ. 2558
จำนวนรูปภาพในอัลบั้ม: 87

ดูอัลบั้ม

หมวดหมู่: ภาพกิจกรรมสพม.1

WEBPhotoเยี่ยมO-NETม.6 ศึกษานารี ปีการศึกษา 2557

ส, 02/07/2015 - 15:00
WEBPhotoเยี่ยมO-NETม.6 ศึกษานารี ปีการศึกษา 2557

วันที่: 7 ก.พ. 2558
จำนวนรูปภาพในอัลบั้ม: 5

ดูอัลบั้ม

หมวดหมู่: ภาพกิจกรรมสพม.1

สพม.1 ส่งกระดาษคำตอบ O-NET ม.3 ให้ สทศ.

จ, 02/02/2015 - 15:00
สพม.1 ส่งกระดาษคำตอบ O-NET ม.3 ให้ สทศ.

วันที่: 2 ก.พ. 2558
จำนวนรูปภาพในอัลบั้ม: 114

ดูอัลบั้ม

หมวดหมู่: ภาพกิจกรรมสพม.1

ผอ.สพม.1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2557

อา, 02/01/2015 - 15:00
ผอ.สพม.1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2557

วันที่: 1 ก.พ. 2558
จำนวนรูปภาพในอัลบั้ม: 54

ดูอัลบั้ม

หมวดหมู่: ภาพกิจกรรมสพม.1

ผู้ช่วยรัฐมนตรี ผอ.สทศ. เลขาธิการ กพฐ. เยี่ยมสนามสอบ O-NET

ส, 01/31/2015 - 15:00
ผู้ช่วยรัฐมนตรี ผอ.สทศ. เลขาธิการ กพฐ. เยี่ยมสนามสอบ O-NET

วันที่: 31 ม.ค. 2558
จำนวนรูปภาพในอัลบั้ม: 131

ดูอัลบั้ม

หมวดหมู่: ภาพกิจกรรมสพม.1

กตปน สพม1 ชุดใหม่

ศ, 01/30/2015 - 15:00
กตปน สพม1 ชุดใหม่

วันที่: 30 ม.ค. 2558
จำนวนรูปภาพในอัลบั้ม: 26

ดูอัลบั้ม

หมวดหมู่: ภาพกิจกรรมสพม.1

สพม.1 จ่ายข้อสอบ O-NET ให้แก่ศูนย์เครือข่ายการสอบ

ศ, 01/30/2015 - 15:00
สพม.1 จ่ายข้อสอบ O-NET ให้แก่ศูนย์เครือข่ายการสอบ

วันที่: 30 ม.ค. 2558
จำนวนรูปภาพในอัลบั้ม: 114

ดูอัลบั้ม

หมวดหมู่: ภาพกิจกรรมสพม.1

รับข้อสอบ O-NET จาก สทศ 2558

พ, 01/28/2015 - 15:00
รับข้อสอบ O-NET จาก สทศ 2558

วันที่: 28 ม.ค. 2558
จำนวนรูปภาพในอัลบั้ม: 46

ดูอัลบั้ม

หมวดหมู่: ภาพกิจกรรมสพม.1

สพม.1 รับสมัครสอบ ผอ รอง สถานศึกษา 2558

จ, 01/26/2015 - 15:00
สพม.1 รับสมัครสอบ ผอ รอง สถานศึกษา  2558

วันที่: 26 ม.ค. 2558
จำนวนรูปภาพในอัลบั้ม: 31

ดูอัลบั้ม

หมวดหมู่: ภาพกิจกรรมสพม.1

สอบวิชาการ นานาชาติ รอบเขตพื้นที่ สพม.1

อา, 01/25/2015 - 15:00
สอบวิชาการ นานาชาติ รอบเขตพื้นที่ สพม.1

วันที่: 25 ม.ค. 2558
จำนวนรูปภาพในอัลบั้ม: 157

ดูอัลบั้ม

หมวดหมู่: ภาพกิจกรรมสพม.1

เทพศิรินทร์ ฟิสิกส์ สัปปะยุทธ์

ส, 01/24/2015 - 15:00
เทพศิรินทร์ ฟิสิกส์ สัปปะยุทธ์

วันที่: 24 ม.ค. 2558
จำนวนรูปภาพในอัลบั้ม: 34

ดูอัลบั้ม

หมวดหมู่: ภาพกิจกรรมสพม.1

สพม.1 คัดเลือก ข้าราชการพลเรือนดีเด่น 2557

ศ, 01/23/2015 - 15:00
สพม.1 คัดเลือก ข้าราชการพลเรือนดีเด่น 2557

คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ประชุมพิจารณาคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมทั้งลูกจ้างประจำ ในสังกัด เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2557 คณะกรรมการฯ ประกอบรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ผู้อำนวยการโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ และนักทรัพยากรบุคคล เป็นไปด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม

วันที่: 23 ม.ค. 2558
จำนวนรูปภาพในอัลบั้ม: 14

ดูอัลบั้ม

หมวดหมู่: ภาพกิจกรรมสพม.1

สพม.1 ประชุมเตรียมการดำเนินการจัดสอบ O-NET ระดับสนามสอบ ชั้นม.3 ปีการศึกษา 2557

ศ, 01/23/2015 - 15:00
สพม.1 ประชุมเตรียมการดำเนินการจัดสอบ O-NET  ระดับสนามสอบ  ชั้นม.3 ปีการศึกษา 2557

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดสอบ O-NET ระดับสนามสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สพม.1 โดยนายศรีรัตน์ รัตนราศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุม รองผู้อำนวยกาโรงเรียนกลุ่มบริหารงานวิชาการ ผู้เกี่ยวข้องกับการสอบ ศูนย์เครือข่ายการสอบที่ 1-6 คณะศึกษานิเทศก์ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกว่า 200 คน

ตำแหน่ง: ห้องประชุมราชพฤกษ์ สพม.1
วันที่: 23 ม.ค. 2558
จำนวนรูปภาพในอัลบั้ม: 182

ดูอัลบั้ม

หมวดหมู่: ภาพกิจกรรมสพม.1

9 หน่วยงาน ผนึกพลังสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนปลอดยาเสพติด

พฤ, 01/22/2015 - 15:00
9 หน่วยงาน ผนึกพลังสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนปลอดยาเสพติด

พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายรังสรรค์ มณีเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง เรื่องการดำเนินงานด้านการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดกลุ่มเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาพร้อมผู้บริหาร จาก 9 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย สำนักงานตำตรวจแห่งชาติ และสำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ณ ห้องจูปิเตอร์ 11-12 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ตำแหน่ง: ห้องจูปิเตอร์ 11-12 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
วันที่: 22 ม.ค. 2558
จำนวนรูปภาพในอัลบั้ม: 51

ดูอัลบั้ม

หมวดหมู่: ภาพกิจกรรมสพม.1

หน้า