Skip directly to content

ภาพกิจกรรมสพม.1_15

Subscribe to ฟีด ภาพกิจกรรมสพม.1_15 ภาพกิจกรรมสพม.1_15
ถูกปรับปรุง: 55 นาที 7 วินาที ก่อน

[Front]เชียงราย มอบของ14-11-57

ศ, 11/14/2014 - 15:00
[Front]เชียงราย มอบของ14-11-57

วันที่: 14 พ.ย. 2557
จำนวนรูปภาพในอัลบั้ม: 28

ดูอัลบั้ม

หมวดหมู่: ภาพกิจกรรมสพม.1

สพฐ.-สพม.1“รินน้ำใจช่วยโรงเรียนประสบภัย จากเหตุการณ์ แผ่นดินไหว น้ำท่วม ภัยหนาว”

พฤ, 11/13/2014 - 15:00
สพฐ.-สพม.1“รินน้ำใจช่วยโรงเรียนประสบภัย จากเหตุการณ์ แผ่นดินไหว น้ำท่วม ภัยหนาว”

ตำแหน่ง: โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
วันที่: 13 พ.ย. 2557
จำนวนรูปภาพในอัลบั้ม: 71

ดูอัลบั้ม

หมวดหมู่: ภาพกิจกรรมสพม.1

พิธีแสดงความยินดี ผอ.ชัยอนันต์ แก่นดี ผอ.สมป.

อ, 10/28/2014 - 14:00
พิธีแสดงความยินดี ผอ.ชัยอนันต์ แก่นดี ผอ.สมป.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1(สพม.1) จัดพิธีแสดงความยินดีกับนายชัยอนันต์ แก่นดี ผู้อำนวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก สังกัด สพม.1 ในโอกาสได้รับแต่งตั้งจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย(สมป.) เมื่อวันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2557 ณ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้บริหารและบุคลากรจากสมป. สพม.1 และโรงเรียนในสังกัด ร่วมแสดงความยินดี

ตำแหน่ง: โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วันที่: 28 ต.ค. 2557
จำนวนรูปภาพในอัลบั้ม: 241

ดูอัลบั้ม

หมวดหมู่: ภาพกิจกรรมสพม.1

ผอ ชัยอนันต์ รับตำแหน่งที่ สมป

อ, 10/28/2014 - 14:00
ผอ ชัยอนันต์ รับตำแหน่งที่ สมป

วันที่: 28 ต.ค. 2557
จำนวนรูปภาพในอัลบั้ม: 271

ดูอัลบั้ม

หมวดหมู่: ภาพกิจกรรมสพม.1

พิธีมอบเกียรติบัตรและประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน ครั้งที่8/2557

จ, 10/27/2014 - 14:00
พิธีมอบเกียรติบัตรและประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน ครั้งที่8/2557

ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพม.1 ร่วมประชุมหารือการจัดการศึกษา ในโรงเรียนในสังกัด ในการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ครั้ง8/2557 เมื่อวันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2557 ณ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ ในการประชุมครั้งนี้ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตร 3 รายการ 1.มอบเกียรติบัตรแก่ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพม.1 จำนวน 27 ศูนย์ 2.มอบเกียรติบัตรโรงเรียนที่สนับสนุนและส่งเสริมครูเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมการจัดกิจกรรมรักการอ่านและห้องสมุดโรงเรียนที่มีการบูรณาการแนวคิดตามนโยบายห้องสมุด 3 ดี จำนวน 15 โรงเรียน 3.มอบวุฒิบัตรการประกวดนวัตกรรมครูเครือข่าย EIS บูรณาการใช้ภาษาอังกฤษ ในการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ราย

ตำแหน่ง: โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วันที่: 27 ต.ค. 2557
จำนวนรูปภาพในอัลบั้ม: 122

ดูอัลบั้ม

หมวดหมู่: ภาพกิจกรรมสพม.1

ถวายพระพร ในหลวง-ศิริราช

พฤ, 10/16/2014 - 14:00
ถวายพระพร ในหลวง-ศิริราช

วันที่: 16 ต.ค. 2557
จำนวนรูปภาพในอัลบั้ม: 57

ดูอัลบั้ม

หมวดหมู่: ภาพกิจกรรมสพม.1

พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 10ตุลาคม

ศ, 10/10/2014 - 14:00
พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 10ตุลาคม

วันที่: 10 ต.ค. 2557
จำนวนรูปภาพในอัลบั้ม: 34

ดูอัลบั้ม

หมวดหมู่: ภาพกิจกรรมสพม.1

สพม.1 ประชุมหัวหน้างานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

พฤ, 10/09/2014 - 14:00
สพม.1 ประชุมหัวหน้างานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

วันที่: 9 ต.ค. 2557
จำนวนรูปภาพในอัลบั้ม: 176

ดูอัลบั้ม

หมวดหมู่: ภาพกิจกรรมสพม.1

ตักบาตรเทโวโรหณะ วันออกพรรษา วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

พฤ, 10/09/2014 - 14:00
ตักบาตรเทโวโรหณะ วันออกพรรษา วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

วันที่: 9 ต.ค. 2557
จำนวนรูปภาพในอัลบั้ม: 158

ดูอัลบั้ม

หมวดหมู่: ภาพกิจกรรมสพม.1

สืบสานสายใย หัวใจสีแดง 2557 ภาคค่ำ หอประชุมกองทัพเรือ

ศ, 09/19/2014 - 14:00
สืบสานสายใย หัวใจสีแดง 2557 ภาคค่ำ หอประชุมกองทัพเรือ

วันที่: 19 ก.ย. 2557
จำนวนรูปภาพในอัลบั้ม: 35

ดูอัลบั้ม

หมวดหมู่: ภาพกิจกรรมสพม.1

กษิณานุสรณ์ สืบสานสายใย หัวใจสีแดง 2557 เช้า

ศ, 09/19/2014 - 14:00
กษิณานุสรณ์ สืบสานสายใย หัวใจสีแดง 2557 เช้า

วันที่: 19 ก.ย. 2557
จำนวนรูปภาพในอัลบั้ม: 359

ดูอัลบั้ม

หมวดหมู่: ภาพกิจกรรมสพม.1

กษิณานุสรณ์ มุทิตาคารวะ สพม.1หอประชุม Album2

พฤ, 09/18/2014 - 14:00
กษิณานุสรณ์ มุทิตาคารวะ สพม.1หอประชุม Album2

วันที่: 18 ก.ย. 2557
จำนวนรูปภาพในอัลบั้ม: 39

ดูอัลบั้ม

หมวดหมู่: ภาพกิจกรรมสพม.1

กษิณานุสรณ์ มุทิตาคารวะ สพม.1 ณ เตรียมอุดมศึกษา

พฤ, 09/18/2014 - 14:00
กษิณานุสรณ์ มุทิตาคารวะ สพม.1 ณ เตรียมอุดมศึกษา

วันที่: 18 ก.ย. 2557
จำนวนรูปภาพในอัลบั้ม: 456

ดูอัลบั้ม

หมวดหมู่: ภาพกิจกรรมสพม.1

ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

พฤ, 09/11/2014 - 14:00
ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

วันที่: 11 ก.ย. 2557
จำนวนรูปภาพในอัลบั้ม: 29

ดูอัลบั้ม

หมวดหมู่: ภาพกิจกรรมสพม.1

มุทิตาจิตบุคลากรผู้เกษียณ สพม.1 ปี2557

พฤ, 09/11/2014 - 14:00
มุทิตาจิตบุคลากรผู้เกษียณ  สพม.1 ปี2557

วันที่: 11 ก.ย. 2557
จำนวนรูปภาพในอัลบั้ม: 342

ดูอัลบั้ม

หมวดหมู่: ภาพกิจกรรมสพม.1

แถลงข่าว 17 ปี เพชรยอดมงกุฎ

พ, 09/10/2014 - 14:00
แถลงข่าว 17 ปี เพชรยอดมงกุฎ

วันที่: 10 ก.ย. 2557
จำนวนรูปภาพในอัลบั้ม: 183

ดูอัลบั้ม

หมวดหมู่: ภาพกิจกรรมสพม.1

หน้า