Skip directly to content

ข่าวสารการศึกษา

สพม.1 รับการประเมินการบริหารจัดการสพท. จาก คณะสตผ.

on พ, 02/11/2015 - 11:55

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1(สพม.1) รับการติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันจันทร์ที่  9 กุมภาพันธ์ 2558  ณ ห้องประชุมเพชรเกษม สพม.1 (บางแวก)  โดยมีดร.พีระ รัตนวิจิตร

ผู้บริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2557 ณ สนามสอบโรงเรียนศึกษานารี

on ส, 02/07/2015 - 14:26

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.) ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ประธานคณะกรรมการบริหาร สทศ.

ผอ.สพม.1 มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ แก่ครูและนักเรียน สตรีวิทยา

on อ, 02/03/2015 - 17:08

ว่าที่ร้อยตรี ดร.อานนท์ สุขภาคกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ แก่ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียรและเป็นครูดีในดวงใจของนักเรียน และนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1

สพม.1 ส่งกระดาษคำตอบ O-NET ม.3 ให้ สทศ.

on จ, 02/02/2015 - 17:06

คณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 รับกระดาษคำตอบจากศูนย์เครือข่ายการสอบ ทั้ง 6 ศูนย์  พร้อมทั้งส่งให้กับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)

ผอ.สพม.1 เยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.3

on อา, 02/01/2015 - 17:02

ว่าที่ร้อยตรี ดร.อานนท์ สุขภาคกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557 ในสังกัด สพม.1  ได้แก่ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

สพม.1 รับข้อสอบ O-NET จาก สทศ.

on พ, 01/28/2015 - 15:52

คณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 รับแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ และเอกสารดำเนินการสอบ O-NET  จำนวน 2 คันรถบรรทุก

หน้า