Skip directly to content

ข่าวสารการศึกษา

นักเรียนสามเสนวิทยาลัย คว้าเหรียญทองฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (IPhO)

on ส, 08/02/2014 - 15:41

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ขอแสดงความยินดีกับ นายธิปยวิศว์ ชื่นจิตร นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย คว้ารางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 45(International Physic Olympiad [IPhO]) ณ กรุงเแอสตานา

นักเรียนเตรียมอุดมศึกษา คว้ารางวัลคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี 2557

on ส, 08/02/2014 - 15:37

ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้แทนประเทศไทยในการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ เมืองเคปทาวน์ ประเทศแอฟริกาใต้ นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้รับรางวัล ๒ เหรียญเงิน และ ๑ เหรียญทองแดง ดังนี้

เหรียญเงิน
นายภูสิทธิ์ วัฒนวงศ์วิบูลย์

สพม.1 “ยกระดับคุณภาพการศึกษามัธยมศึกษา”

on ส, 08/02/2014 - 15:33

เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ยกระดับคุณภาพการศึกษามัธยมศึกษา สพม.1” ระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2557 ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

ผู้บริหาร สพม.1 ร่วมหารือข้อราชการ ณ โรงเรียนทวีธาภิเศก

on ส, 08/02/2014 - 15:32

ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 นำโดยว่าที่ร้อยตรี อานนท์ สุขภาคกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มภายใน สพม.1 และผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ร่วมหารือ

สพม.1 รับโล่ผลสัมฤทธิ์ ภาษาไทย ลำดับ 1 ของประเทศ ในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2557

on ส, 08/02/2014 - 15:31

ว่าที่ร้อยตรี อานนท์  สุขภาคกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และนางสมบูรณ์ ราชนิล ศึกษานิเทศก์ สพม.1 เข้ารับโล่ 2 รางวัล เนื่องด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย(O-NET) ปีการศึกษา 2556

สพม.1 นำคณะผู้บริหาร ครูในสังกัด ศึกษาดูงาน การจัดการศึกษา Work-based Learning ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ในเครือ ซีพี ออลล์

on ส, 08/02/2014 - 15:30

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1(สพม.1) นำคณะผู้บริหารโรงเรียน และครูในสังกัด  195 คน เยี่ยมชมการจัดการเรียนการศึกษา ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ในเครือ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันจันทร์ที่ 28

สพม.1 นำข้อสอบ PISA-Liked ในระบบ TEDET มาใช้กับโรงเรียนในสังกัด

on ส, 08/02/2014 - 15:28

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  ประชุมชี้แจงการใช้ข้อสอบ PISA-Liked ในระบบ TEDET เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น5 สพม.1

นายกุณฑล ราชนิล ผู้อำนวยการกลุ่มศึกษานิเทศก์ ติดตาม

หน้า