Skip directly to content

ข่าวสารการศึกษา

สพม.1 รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุ ครูผู้ช่วย กรณีที่ความจำเป็นหรือ มีเหตุพิเศษ 140 อัตรา

on จ, 11/02/2015 - 14:14

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยากรอิสลามศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้าง ชั่วคราวจากเงินงบประมาณหรือเงินรายได้ของสถานศึกษา

สพม.1 ดำเนินการสอบแข่งขัน ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี2558

on ส, 10/10/2015 - 13:13


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1(สพม.1) ดำเนินการจัดสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี 2558 ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม

สพม.1 สัมมนาเสริมสร้างความเข้มแข็ง การประกันคุณภาพภายใน

on ศ, 09/25/2015 - 15:11

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ประชุมสัมมนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของการประกันคุณภาพภายใน เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่สี่(พ.ศ.2559-2563) เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารหอประชุมพญาไท สพม.1 โดยนายธีรทัศน์ โชติรัตน์

สพม.1 พัฒนาครูด้วย DLIT รุ่นที่ 2

on ศ, 09/25/2015 - 15:08

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้สำนักงานงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT รุ่นที่ 2 ผอ.วิธาน พรหมสินธุศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

ประชุม ผอ.ร.ร.ครั้งที่ 9/2558

on ศ, 09/25/2015 - 15:06

ผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพม.1 ร่วมประชุมหารือ ข้อรายการ ในการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน ครั้งที่9 ปี 2558 โดยว่าที่ร้อยตรีอานนท์ สุขภาคกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นประธานในการประชุม ในการประชุมครั้งนี้

สพม.1 หารือการดำเนินงานตามคำรับรับรองการปฏิบัติราชการ 2558

on พฤ, 04/02/2015 - 16:41

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 (สพม.1)ประชุม คณะกรรมการดำเนินงานตามคำรับรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมเพชรเกษม สพม.1 โดยมีนางงามพิศ ลวากร รอง ผอ.สพม.1 เป็นประธษนดำเนินการประชุม และรอง ผอ.

หน้า