Skip directly to content

ข่าวสารการศึกษา

สพฐ. ติดตามการจับฉลาก นักเรียนเข้าเรียน ม.1 สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

on พ, 04/09/2014 - 16:01

นายไกร เกษทัน ผู้อำนวยการ สำนักติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พร้อมด้วยคณะติดตามจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนายจตุรงค์ เปรมชัยพร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  ตรวจเยี่ยม ติดตามการจับฉลาก นักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในเขตพื้นที่บริการ ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2557

นายพิศณุ ศรีพล ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เปิดเผยว่า การจับฉลากนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในเขตพื้นที่บริการ ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เป็นครั้งแรก

สพม.1 จัดทำและตรวจสอบเงินเดือน เลื่อนขั้น 1 เมษายน 57

on พ, 04/09/2014 - 15:45

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จัดทำและตรวจสอบเงินเดือน เลื่อนขั้น 1 เมษายน 57 โดยนายจตุรงค์ เปรมชัยพร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมทั้งให้โอวาส แก่คณะครู จากโรงเรียนในสังกัด และเจ้าหน้าที่สพม.1 ในการปฏิบัติงาน เมื่อวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  สพม.1(บางแวก)

เปิดมิติอาเซียนเรียนภาษา ภาษากัมพูชาในไทย

on พ, 04/09/2014 - 15:44

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เปิดมิติอาเซียนเรียนภาษา ภาษากัมพูชาในไทย ในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ข้าราชการครูในสังกัด สพม.1 สพป.กทม. นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บุคลากรและนักเรียนในสังกัด สพม.1 โดยในการอบรมมีการบรรยายพิเศษ โดย ผศ.ดร.อุบล เทศทอง และอ.พงษ์กรณ์ วีรพิพรรธน์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ฯสำหรับการอบรมดังกล่าวจะมีขึ้นระหว่าง 3-4 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมพญาไท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต1

อ.หนึ่ง:ภาพ/ข่าว

การอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการจัดการเรียนการสอน

on พ, 04/09/2014 - 15:42

สพม.1 ร่วมกับสมาคม EIS แห่งประเทศไทยจัดการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการจัดการเรียนการสอน ให้แก่ครูแกนนำ  ครูวิทยาศาสตร์ ครูคณิตศาสตร์  และครูคอมพิวเตอร์  ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เพื่อมุ่งพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีการสื่อสารในการจัดการเรียนรู้  รุ่นที่ 1 วันที่ 3-4 เมษายน 2557   โรงเรียนกลุ่ม 4 -6
   
  

สพม.1 อบรมปฏิบัติการวิทยากรแกนนำ การอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ ตามแนว PISA

on พ, 04/09/2014 - 15:41

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  1 ดำเนินการประชุมปฏิบัติการวิทยากรแกนนำ ระดับเขตพื้นที่ เรื่อง การอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ตามแนวประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) ระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  สพม.1(บางแวก) กรุงเทพมหานคร นายศรีรัตน์  รัตนราศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิด โดยนายกุณฑล ราชนิล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และนางสมบูรณ์ ราชนิล เป็นวิทยากรในครั้งนี้

การอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ ถือเป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการที่มีการเร่งรัดพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้น

กิจกรรมการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการจัดการเรียนการสอน

on พ, 04/09/2014 - 15:40

สพม.1 ร่วมกับสมาคม EIS แห่งประเทศไทยจัดการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการจัดการเรียนการสอน ให้แก่ครูแกนนำ  ครูวิทยาศาสตร์ ครูคณิตศาสตร์  และครูคอมพิวเตอร์  ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เพื่อมุ่งพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีการสื่อสารในการจัดการเรียนรู้  รุ่นที่ 1 วันที่ 1-2 เมษายน 2557   กลุ่มโรงเรียน 1-3 

 

เลขาธิการ กพฐ.เยี่ยมการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา2557

on พ, 04/09/2014 - 15:38

นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) คณะผู้บริหาร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีอานนท์ สุขภาคกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ตรวจเยี่ยมการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา2557 (รุ่นที่ 77) ณ สถานที่สอบ ฮอลล์ 5-9  อิมแพ็คอารีน่า เมืองทองธานี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 2557

นายปรเมษฐ์ โมลี ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กล่าวว่า นายปรเมษฐ์ โมลี ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เปิดเผยว่าปีนี้มีนักเรียนสมัครสอบมากเหมือนเดิม

รมว.ศธ.ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1

on พ, 04/09/2014 - 15:37

   

นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ณ โรงเรียนศึกษานารี เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2557

    รมว.ศธ.กล่าวว่า การตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 ในวันนี้ เป็นการมารับฟังปัญหาและตรวจสอบความเรียบร้อยของการจัดสอบจากผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้บริหารจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เนื่องจากการจัดสอบในวันนี้ตรงกับการชุมนุมทางการเมืองในกรุงเทพมหานคร และเกรงว่าจะมีผลกระทบต่อนักเรียน

ผอ.สพม.1มอบนโยบายศูนย์พัฒนาวิชาการ

on จ, 03/31/2014 - 09:40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557 ว่าที่ร้อยตรี อานนท์ สุขภาคกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมมอบนโยบายและบรรยายพิเศษ การจัดตั้งศูนย์พัฒนาวิชาการในกลุ่มสาระหลัก กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 27 ศูนย์   เพื่อให้ศูนย์พัฒนาวิชาการเป็นเครือข่ายในการพัฒนาด้านวิชาการครบวงจร และจัดให้มีการประชุมศูนย์พัฒนาวิชาการทั้ง 27 ศูนย์  ณ ห้องประชุมพญาไท  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

    โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ทุกคน

การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ วิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)

on จ, 03/31/2014 - 09:39

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ร่วมกับสมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ ศูนย์พัฒนาคุณภาพกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ) จัดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ วิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) ระหว่างวันที่ 17 - 23 มีนาคม 2557 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวศูนย์พัฒนานักเรียนและบุคลากร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กระบวนการลูกเสือในสถานศึกษาในระดับสูงขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ โดยนางงามพิศ ลวากร

หน้า