Skip directly to content

โรงเรียนกลุ่มที่ 1 และ 2 จัดพิธีมอบโล่แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านงานกิจการนักเรียน

on จ, 03/31/2014 - 09:39

ว่าที่ร้อยตรีอานนท์ สุขภาคกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นประธานในพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรบุคลากรงานกิจการนักเรียน ของโรงเรียนสังกัด กลุ่มโรงเรียนกลุ่มที่ 1 และ 2 สพม.1 ได้แก่ผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน และผู้มีส่วนในการสนับสนุนงานกิจการนักเรียน เมื่อวันอังคารที่ 18 มีนาคม 2557 ณ ลานมะฮอกกานี โรงเรียนวัดราชาธิวาส

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพถ่ายโดย เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดราชาธิวาส

ชมภาพบรรยากาศในพิธีได้ที่ [อัลบัม1]    [อัลบัม2]

ธเนศ ไชยสุวรรณ รายงาน

สพม.1 วางมาตรการเข้มป้องกันทุจริตสอบ บรรจุครูผู้ช่วย 2557

on จ, 03/31/2014 - 09:26

ว่าที่ร้อยตรีอานนท์ สุขภาคกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1(ผอ.สพม.1) เปิดเผยว่าในการดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่1 ปี พ.ศ.

“ราชวินิตฯ (ร.น.ป.) มินิมาราธอน”ครั้งที่ 1

on จ, 03/31/2014 - 09:25

โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ ร่วมกับเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ จัดกิจกรรมการแข่งขัน เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “ราชวินิตฯ (ร.น.ป.) มินิมาราธอน”ครั้งที่ 1 โดยมีว่าที่ร้อยตรีอานนท์ สุขภาคกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นประธานเปิดการแข่งขันฯ พร้อมทั้งอัญเชิญถ้วยพระราชทานฯ มอบแก่ผู้ชนะการแข่งขันฯ เมื่อวันอาทิตย์ 16 มีนาคม 2257 ณ ถนนอุทยาน(อักษะ) เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

“ราชวินิตฯ (ร.น.ป.) มินิมาราธอน”ครั้งที่ 1 ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมสุขภาพ(สสส.)

นักเรียน เตรียมอุดมศึกษา คะแนน กสพท "85.29 คะแนน" (สูงสุดอันดับ 1ของประเทศ และสูงสุดในคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ)

on จ, 03/31/2014 - 09:24

กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย(กสพท.) ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย ปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557 โดยผู้มีคะแนนสูงสุดคือ นายชานน ธนิตกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ห้อง 143 โครงการพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ รุ่นที่ 9ทุนเล่าเรียนหลวง แผนกวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และคะแนนสูงสุดของผู้สอบติด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สอบได้ร้อยละ 85.29

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จึงขอแสดงความยินดีในความสำเร็จของนักเรียน และโรงเรียน มา ณ โอกาสนี้ นับเป็นความภาคภูมิใจ ของ สพม.1 ดังที่ท่านผอ.อานนท์ สุขภาคกิจ ได้ประกาศเป้าหมายว่า

ผอ.สพม.1 ตรวจเยี่ยม การมอบตัวนักเรียน ม.1 สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

on จ, 03/31/2014 - 09:24

ว่าที่ร้อยตรีอานนท์ สุขภาคกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ตรวจเยี่ยม พบปะนักเรียน และผู้ปกครอง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ใน การมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ English Program จำนวน 90 คน และMini English Program 30 คน   เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 มีนาคม 2557 ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี  โดยมีนายพิศณุ ศรีพล ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองให้การต้อนรับ

ธเนศ ไชยสุวรรณ รายงาน

สพม.1 ดำเนินการจัดการสอบแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบระดับประเทศ ประจำปี 2557

on จ, 03/31/2014 - 09:23

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ดำเนินการจัดการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบระดับประเทศ ประจำปี 2557 เมื่อวันเสาร์ที่ 8 มีนาคม 2557 ณ ศูนย์สอบที่ 24 โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร โดยนางงามพิศ ลวากร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 พร้อมด้วยคณะตรวจเยี่ยมจาก สพฐ. ตรวจความเรียบร้อยในการสอบ นายพิชยนันท์ สารพานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ นำตรวจเยี่ยมห้องสอบและห้องกรรมการกลางประจำสนามสอบ

ในการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบระดับประเทศ ประจำปี 2557

นิทรรศการ “บวรมงคลนิทัศน์ เพียงพอ เพื่อ พอเพียง”

on จ, 03/31/2014 - 09:22

โรงเรียนวัดบวรมงคล จัดกิจกรรมวิชาการ “บวรมงคลนิทัศน์ เพียงพอ เพื่อ พอเพียง”  ประจำปีการศึกษา 2556 ของโรงเรียนวัดบวรมงคล เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2557 โดยว่าที่ร้อยตรีอานนท์ สุขภาคกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และมีนายณรงค์ คงสมปราญช์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบวรมงคล กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม

กิจกรรมวิชาการ “บวรมงคลนิทัศน์ เพียงพอ เพื่อ พอเพียง” จัดขึ้นเพื่อส่งสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและพัฒนานักเรียน เผยแพร่งานวิชาการ แสดงผลงานโครงงานของนักเรียนทุกระดับชั้น  โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สพม.1 ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลจากการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (Obec Awards) ประจำปี 2556

on จ, 03/31/2014 - 09:17

            ดูประกาศผลการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (Obec Awards) ประจำปี 2556

                                                                   

ประเภทสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ 

          - ด้านบริหารจัดการ
          เหรียญทอง โรงเรียนสตรีวิทยา สังกัด สพม.1

ประเภทผูอํานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ

- ดานวิชาการ 

เหรียญเงิน นางสาวอัญชลี ประกายเกียรติ โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค สพม.เขต 1 (กรุงเทพมหานคร)

- ด้านบริหารจัดการ 

เหรียญเงิน นางเบญญาภา คงรอด โรงเรียนโพธิสารพิทยากร สพม.เขต 1 (กรุงเทพมหานคร)

- ดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

เหรียญทอง

สพฐ.จัดประชุมการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ เพื่อความเป็นผู้นำมืออาชีพและยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557

on จ, 03/31/2014 - 09:17

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 42 เขต  เพื่อพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำมืออาชีพ  และยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  ประจำปี งบประมาณ  2557  ให้เป็นผู้มีความรู้  ความสามารถ  ทักษะและวิสัยทัศน์ในการปฎิบัติงานอย่างมืออาชีพ ซึ่งส่งผลให้การปฎิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ  และทันต่อสถานการณ์  ระหว่างวันที่  3-5  มีนาคม  2557  ณ  โรงแรมคลาสสิค  คามิโอ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยมีท่านอภิชาติ  จีระวุฒิ  เลขาธิการ  กพฐ.

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.1 ร่วมใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนใน ก.ค.ศ.

on จ, 03/31/2014 - 09:16

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ดำเนินการจัดการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนครู และผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่นใน ก.ค.ศ. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 15.00 น. โดยกำหนดให้ทุกโรงเรียนในสังกัด เป็นหน่วยเลือกตั้ง ผู้แทนข้าราชการครู ในก.ค.ศ. จำนวน 67 หน่วยเลือกตั้ง และสพม.1 เป็นหน่วยที่ 68 เลือกตั้งผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา และผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่นใน ก.ค.ศ.

หน้า