Skip directly to content

ผอ.สพม.1 เยี่ยมหน่วยพัฒนาครูวัดผล

on พ, 09/17/2014 - 12:48

ว่าที่ร้อยตรี อานนท์ สุขภาคกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เยี่ยมหน่วยการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ 3 หน่อยพัฒนาฯ จำนวน 5 รุ่น  เมื่อวันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2557 

สพม.1 ดำเนินการพัฒนาครู วัดผล สพฐ. รุ่นที่ 13-17

on พ, 09/17/2014 - 12:47

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ได้รับมอบหมายจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

มัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ และแจ้งร้อนวิทยา ร่วมจัดอบรมพัฒนาครูวัดผล

on พ, 09/17/2014 - 12:45

นายปรเมษฐ์ โมลี ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

อ.ก.ค.ศ. สพม.1 ประชุมสัญจรและเยี่ยมโรงเรียนวัดบวรมงคล

on พ, 09/17/2014 - 12:43

คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ประชุมสัญจรและเยี่ยมโรงเรียนวัดบวรมงคล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2557 ณ ห้องบวรวิวรรธน์ โรงเรียนวัดบวรมงคล กรุงเทพมหานคร นายประพันธ์ บุญเกียรติประธาน อ.ก.ค.ศ.

ผู้บริหารโรงเรียนและนักเรียน สพม.1 ร่วมรายการถ่ายทอดสด นโยบาย สพฐ. 2558

on พ, 09/17/2014 - 12:41

นายปรเมษฐ์ โมลี ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา นางเบญญาภา คงรอด ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา นายเชิดศักดิ์ ศุภโสภณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ร่วม รายการถ่ายทอดสด รายการพิเศษ

สพม.1 ประชุมผู้ดูแลระบบโปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผล ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปี 2557

on ศ, 08/29/2014 - 11:34

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลระบบโปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผล งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ครั้งที่ 64  ประจำปี  2557 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ

สพม.1 อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดเก็บเอกสารหลักฐานการศึกษา และการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาของโรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษา แก่โรงเรียนในสังกัด

on ศ, 08/29/2014 - 11:33

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จัดการอบรมปฏิบัติการ การจัดทำ จัดเก็บข้อมูลเอกสารหลักฐานการศึกษาของโรงเรียนและเขตพื้นที่การการศึกษา  ได้รับเกียรติจากนายธีรทัศน์  โชติรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นประธานเปิดงาน

หน้า