Skip directly to content

สพม.1 เข้าร่วมประชุมเตรียมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับภาคภาคกลางและภาคตะวันออก

on พ, 09/17/2014 - 12:59

ดร.งามพิศ ลวากร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เข้าร่วมประชุมเตรียมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับภาคภาคกลางและภาคตะวันออก เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑

ศูนย์พัฒนาคุณภาพกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ) ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จัดประชุมสัมมนาเพื่อยกระดับการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา

on พ, 09/17/2014 - 12:58

โครงการประชุมสัมมนาเพื่อยกระดับการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  เป็นโครงการที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ)  ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  ได้กำหนดจัดขึ้นเมื่อวันพุธที่

สพม.1 จัดงานเกษียณอายุราชการแก่ลูกจ้างประจำ ในสังกัด “มุทิตา สังสรรค์ วันเกษียณ”

on พ, 09/17/2014 - 12:56

นายจตุรงค์ เปรมชัยพร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “มุทิตา สังสรรค์ วันเกษียณ” แก่ลูกจ้างประจำ สังกัด สพม.1 ที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.

ร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่บุคลากร ผู้เกษียณอายุราชการ สพม.1

on พ, 09/17/2014 - 12:54

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2557 ณ ห้องอาหารปลาอยู่เย็น ถนนราชพฤกษ์ กรุงเทพมหานคร

ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

on พ, 09/17/2014 - 12:52

คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  ร่วมประชุมหารือการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2557 ณ ห้องอาหารปลาอยู่เย็น ถนนราชพฤกษ์ กรุงเทพมหานคร

 

เลขาธิการ กพฐ. ร่วมแถลงข่าว 17 ปี เพชรยอดมงกุฎ

on พ, 09/17/2014 - 12:51

พระพรหมมังคลาจารย์ ประธานมูลนิธิร่มฉัตร ดร.กมล รอดคล้าย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมแถลงข่าว “17 ปี เพชรยอดมงกุฎ” เมื่อวันพุธที่ 10 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมใต้พระมหามณฑป วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

สพม.1 ประชุมปฏิบัติการ การใช้ผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก

on พ, 09/17/2014 - 12:50

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ประชุมปฏิบัติการการใช้ผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารหอประชุมพญาไท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยนายศรีรัตน์ รัตนราศรี

หน้า