Skip directly to content

สพม.1 สัมมนาเสริมสร้างความเข้มแข็ง การประกันคุณภาพภายใน

on ศ, 09/25/2015 - 15:11

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ประชุมสัมมนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของการประกันคุณภาพภายใน เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่สี่(พ.ศ.2559-2563) เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารหอประชุมพญาไท สพม.1 โดยนายธีรทัศน์ โชติรัตน์

สพม.1 พัฒนาครูด้วย DLIT รุ่นที่ 2

on ศ, 09/25/2015 - 15:08

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้สำนักงานงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT รุ่นที่ 2 ผอ.วิธาน พรหมสินธุศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

ประชุม ผอ.ร.ร.ครั้งที่ 9/2558

on ศ, 09/25/2015 - 15:06

ผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพม.1 ร่วมประชุมหารือ ข้อรายการ ในการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน ครั้งที่9 ปี 2558 โดยว่าที่ร้อยตรีอานนท์ สุขภาคกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นประธานในการประชุม ในการประชุมครั้งนี้

ประธานกลุ่มโรงเรียน สพม.1 หารือการจัดงาน สงกรานต์ สพม.1 ปี 2558

on พฤ, 04/02/2015 - 16:42

ประธานกลุ่มโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1(สพม.1) หารือการจัดงาน สงกรานต์ 2558  สพม.1  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  2 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมโรงเรียนศึกษานารี โดยนายธนารัชต์ สมคเณ รอง ผอ.สพม.1 เป็นประธานการประชุม

ในที่ประชุมได้กำหนดวันจัดงานสงกรานต์

สพม.1 หารือการดำเนินงานตามคำรับรับรองการปฏิบัติราชการ 2558

on พฤ, 04/02/2015 - 16:41

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 (สพม.1)ประชุม คณะกรรมการดำเนินงานตามคำรับรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมเพชรเกษม สพม.1 โดยมีนางงามพิศ ลวากร รอง ผอ.สพม.1 เป็นประธษนดำเนินการประชุม และรอง ผอ.

โรงเรียน สังกัด สพม.1 รับรางวัล Energy Mind Award 2014

on พฤ, 04/02/2015 - 16:28

การไฟฟ้านครหลวง จัดพิธีประกาศผลรางวัล Energy Mind Award 2014  มาตรฐานสถานศึกษาดีเด่น ด้านพลังงาน ปี 2557 คัดเลือกสถานศึกษาที่มีผลการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานดีเด่น โดยนายสมชาย โรจน์รุ่งวศินกุล ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลฯ เมื่อวันอังคารที่

หน้า