Skip directly to content

สพม.1 หารือการดำเนินงานตามคำรับรับรองการปฏิบัติราชการ 2558

on พฤ, 04/02/2015 - 16:41

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 (สพม.1)ประชุม คณะกรรมการดำเนินงานตามคำรับรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมเพชรเกษม สพม.1 โดยมีนางงามพิศ ลวากร รอง ผอ.สพม.1 เป็นประธษนดำเนินการประชุม และรอง ผอ.

โรงเรียน สังกัด สพม.1 รับรางวัล Energy Mind Award 2014

on พฤ, 04/02/2015 - 16:28

การไฟฟ้านครหลวง จัดพิธีประกาศผลรางวัล Energy Mind Award 2014  มาตรฐานสถานศึกษาดีเด่น ด้านพลังงาน ปี 2557 คัดเลือกสถานศึกษาที่มีผลการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานดีเด่น โดยนายสมชาย โรจน์รุ่งวศินกุล ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลฯ เมื่อวันอังคารที่

เลขาธิการ กพฐ. ตรวจเยี่ยมการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาม.1 ในโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง สพม.1

on จ, 03/30/2015 - 08:56

นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามการรับนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปีการศึกษา 2558 พร้อมด้วยนายชัยอนันต์ แก่นดี ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.

รับสมัครสอบแข่งขัน ครูผู้ช่วย สพม.1 วันแรกคึกคัก

on จ, 03/30/2015 - 08:53

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1(สพม.1) ดำเนินรับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.

สพม. เขต 1 เขต 2 และสพป.กทม. ร่วมจัดกิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

on จ, 03/30/2015 - 08:51

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม

สพม.1 พัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วย บรรจุใหม่ 2558

on จ, 03/30/2015 - 08:50

กลุ่มบริหารงานบุคคล  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1(สพม.1)  จัดอบรมพัฒนาครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2558 ในสังกัด เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพมาตรฐาน ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาลและ กระทรวงศึกษาธิการ  ใช้หลักสูตรตามที่

สพม.1 เรียกรายงานตัว ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 82 อัตรา

on จ, 03/30/2015 - 08:49

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1(สพม.1)  เรียกรายงานตัวผู้สิทธิ ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพม.1  จำนวน  22 กลุ่มวิชาเอก 82 อัตรา เมื่อวันที่ 16

หน้า