Skip directly to content

สถิติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สพม.1

on อ, 01/27/2015 - 19:38

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1(สพม.1) เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา  ณ ห้องบริหารงานบุคคล(อาคารหอประชุมพญาไท) สพม.1  
โดยนายณรงค์ คงสมปราชญ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต มัธยม

ผอ.สพม.1 เยี่ยม ครูและนักเรียน โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

on อ, 12/30/2014 - 10:45

ว่าที่ร้อยตรี อานนท์ สุขภาคกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เยึ่ยมโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาแก่ นางสาวเมษาวดี วุฒิประพันธ์พงษ์ นักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม ซึ่งเรียนดี มีความสามารถ ช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64 จังหวัดนนทบุรี

on อ, 12/30/2014 - 10:44

ดร.งามพิศ ลวากร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัดสพม.1  ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 เวลา 10.00 น.

สพม.1 ชี้แจงสิทธิประโยชน์ การใช้สิทธิ์กลับไปรับบำนาญตามสูตร พ.ศ. 2494(กบข. Undo และ Redo)

on อ, 12/30/2014 - 10:43

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1(สพม.1)  ประชุมชี้แจง สิทธิประโยชน์ของข้าราชการครูบำนาญ และข้าราชการครูปัจจุบัน กรณี “การใช้สิทธิกลับไปรับบำนาญตามสูตร พ.ศ.2494(กบข.

มูลนิธิบิ๊กซีมอบทุนการศึกษา แก่นักเรียนสังกัด สพม.1 กว่า 700 ทุน

on อ, 12/30/2014 - 10:41

มูลนิธิบิ๊กซี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดพิธีมอบทุนการศึกษาบิ๊กซี ประจำปี 2557 แก่นักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์  ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ทุนละ 3,000

สพม.1 และโรงเรียนในสังกัดร่วมบริจาคเงิน และสิ่งของช่วยโรงเรียนประสบภัยหนาว

on อ, 12/30/2014 - 10:39

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดโครงการ “รินน้ำใจช่วยโรงเรียนประสบภัยหนาว สพฐ.” เพื่อระดมทุกภาคส่วนในสังกัด และภาคเอกชน จัดคาราวานรินน้ำใจช่วยโรงเรียนประสบภัยหนาว โดยให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่แบ่งสายลงพื้นที่ นำเงินและสิ่งของ อาทิ ผ้าห่ม เสื้อกันหนาว

ตรวจเยี่ยมการจัดเตรียมสถานที่ ในการจัดโครงการรินน้ำใจช่วยโรงเรียนประสบภัยหนาว สพฐ.

on อ, 12/30/2014 - 10:37

นายโรจนะ กฤษเจริญ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านกิจกรรมนักเรียน และคณะจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ว่าที่ร้อยตรี อานนท์ สุขภาคกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  ประธานกลุ่มโรงเรียนทั้ง 6 กลุ่มในสังกัด สพม.1 ร่วมประชุม

หน้า