Skip directly to content

การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

on อ, 08/26/2014 - 15:17

คณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  คณะที่ 23 ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนกลุ่ม 6 จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ โรงเรียนวัดรางบัว  โรงเรียนมัธยมวัดหนองเเขม โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์

สพม.1 ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด ในสังกัด

on อ, 08/26/2014 - 15:16

สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชา ยุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด (แบบไม่พักค้าง) ระหว่างวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2557 ณ

สพฐ.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูด้านการวัดผล

on อ, 08/26/2014 - 15:14

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการวัดผลทางการศึกษา รุ่นที่ 1 สพป.นครสวรรค์ เขต1 สพป.จันทบุรี เขต 2 ระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2557ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ

การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาวิชาการ "ศูนย์คอมพิวเตอร์"

on อ, 08/26/2014 - 15:11

ศูนย์พัฒนาวิชาการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต1  "ศูนย์คอมพิวเตอร์" โดยโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เป็นที่ตั้งศูนย์ฯ  ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนคอมพิวเตอร์  เรื่อง  ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์กับการทำโครงงานคอมพิวเตอร์

นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สอบแข่งขันภาษาเยอรมันโอลิมปิก ได้ลำดับที่ 1 ของโลก

on อ, 08/26/2014 - 15:09

ตามที่ได้มีการส่งผู้แทนประเทศไทย จำนวน 2 คน เข้าร่วมการแข่งขันภาษาเยอรมันโอลิมปิกระหว่างประเทศ (Internationale Deutscholympiade VIII) สำหรับนักเรียนที่เรียนภาษาเยอรมันเป็นภาษาต่างประเทศ ในรุ่น A2 ณ เมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี นั้น

ผลปรากฏว่า

ขอแสดงความยินดีกับผู้แทนประเทศไทยในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ (5 วิชาหลัก) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

on อ, 08/26/2014 - 15:09

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ขอแสดงความยินดีกับผู้แทนประเทศไทยในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ (5 วิชาหลัก) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และสร้างชื่อเสียงให้กับ สพม.1 และประเทศไทย


สรุปเหรียญโอลิมปิกวิชาการ (5 วิชาหลัก) ปี 2557 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

4 เหรียญทอง 5

วิทยากรแกนนำ ครูภาษาไทย การอ่านรู้เรื่องและสื่อสารฯตามแนว PISA สพม.1 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และวางแผนในการดำเนินงาน

on อ, 08/26/2014 - 15:08

วิทยากรแกนนำ ครูภาษาไทย ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และวางแผนในการดำเนินงาน การอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ ตามแนวประเมินผลนักเรียนนานาติ (PISA) เมื่อวันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมราพฤกษ์ สพม.1 โดยได้รับเกียรติจากนางสาววนิดา มิตรอุปถัมภ์

หน้า