Skip directly to content

สพม.1ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

on พ, 07/09/2014 - 21:02

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมีท่านรองศรีรัตน์ รัตนราศรี เป็นประธานเปิดการประชุม และบรรยายพิเศษ ณ ห้องพญาไท ชั้น 2 อาคารหอประชุมพญาไท สพม.1

 

สพม.1 พัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

on พ, 07/09/2014 - 20:58

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ในวันอังคารที่ 8 และวันพุธที่ 9 กรกฎาคม

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 เสริมสร้างศีลธรรม ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2557

on พ, 07/09/2014 - 20:57

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1  ดำเนินการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา(หลักสูตร 5 วัน)  ประจำปี 2557  โดยนำคณะครูในสังกัด

สพม.1 ร่วมกับเครือข่ายครู เพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ กทม. พัฒนาศักยภาพครู เพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่

on พ, 07/09/2014 - 20:51

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพม.1 จำนวน 134 คน โดยมีนางสาววนิดา มิตรอุปถัมภ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

สพม.1 เรียกบรรจุ ครูผู้ช่วย 35 ตำแหน่ง

on พ, 07/09/2014 - 20:44

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ได้ประกาศให้ผู้มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 35 ตำแหน่ง ใน 13 กลุ่มวิชา การเงิน/บัญชี(1ตำแหน่ง), คณิตศาสตร์(5ตำแหน่ง), คอมพิวเตอร์(3ตำแหน่ง),

การแข่งขัน เนชั่นแมน-สพฐ. ฟุตซอล ลีก รุ่นอายุ 17 ปี ครั้งที่ 10

on จ, 06/30/2014 - 14:58

นายจตุรงค์ เปรมชัยพร รองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน"เนชั่นแมน-สพฐ.

หน้า